Danh sách Bộ Chính trị khóa XIII

Hà Nội (TTXVN 31/1/2021) Sáng 31/1/2021, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII đã bầu ra 18 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

1. Nguyễn Phú Trọng2. Nguyễn Xuân Phúc (Ủy viên Bộ Chính trị đến 17/1/2023)3. Phạm Minh Chính
4. Vương Đình Huệ5. Trần Tuấn Anh6.  Nguyễn Hòa Bình
7. Lương Cường8. Đinh Tiến Dũng9. Phan Văn Giang
10. Tô Lâm11. Trương Thị Mai12. Trần Thanh Mẫn
13. Phạm Bình Minh (Ủy viên Bộ Chính trị đến 30/12/2022)14. Nguyễn Văn Nên15. Nguyễn Xuân Thắng
16. Võ Văn Thưởng17. Phan Đình Trạc18. Trần Cẩm Tú