Đoàn đại biểu Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Bulgaria hội đàm với đoàn đại biểu Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (8/10/1957)

Tin Trong nước của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 8/10/1957

 

Tin Trong nước của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 8/10/1957