Khai mạc trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ IX

Hà Nội (TTXVN 11/10/2003)

    Sáng 11/10/2003, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Hà Nội, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã tổ chức trọng thể Đại hội IX Công đoàn Việt Nam. Với tiêu đề: “Đoàn kết, Trí tuệ, Dân chủ, Đổi mới“, Đại hội tổng kết, đánh giá tình hình công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn 5 năm qua; đề ra phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới, nhằm động viên giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn Việt Nam ra sức phấn đấu, góp phần đưa đất nước ta tiến lên theo mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh“.              

Dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Nông Đức Mạnh,  Tổng Bí thư BCH Đảng Cộng sản Việt Nam; Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư nguyên Cố vấn BCHTWĐCS Việt Nam; Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư BCHTWĐCS Việt Nam; Võ Văn Kiệt, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Cố vấn BCHTWĐCS Việt Nam; Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Trần Đức Lương, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Phan Văn Khải Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn An, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Đoàn chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam. Dự lễ khai mạc Đại hội còn có nhiều đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; các Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy ban thường vụ Quốc hội; lãnh đạo các cơ quan, bộ, ban ngành ở Trung ương, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội và các đồng chí lão thành cách mạng cùng 900 đại biểu đại diện cho lực lượng CNVCLĐ trên khắp các lĩnh vực trong cả nước.

Dự Đại hội còn có 300 đại biểu quốc tế đại diện cho các Tổ chức công đoàn quốc gia, khu vực và quốc tế, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ.

Sau khi Quân nhạc cử Quốc ca, Quốc tế ca, Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội tiến ra lễ đài. Các đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư;Trần Đức Lương, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Phan Văn Khải, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn An, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Đoàn chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam; Anh hùng lao động Cù Thị Hậu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa VIII)... tham gia Đoàn Chủ tịch.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội và Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Cù Thị Hậu đọc Diễn văn nhiệt liệt chào mừng các đại biểu trong nước, đại biểu công đoàn các nước, tổ chức quốc tế, các đoàn ngoại giao... đến dự Đại hội. Đồng chí bày tỏ sự tin tưởng của gia cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam vào sự lãnh đạo của Đảng; cảm ơn Chính phủ, các bộ, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp đã phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn. Đồng chí nêu rõ: 5 năm qua, tiếp tục thực công cuộc đổi mới của Đảng, giai cấp công nhân Việt Nam đã phát triển nhanh về số lượng, nâng cao về chất lượng. Thực hiện nhiệm vụ Đại hội VIII Công đoàn Việt Nam, các cấp công đoàn đã vượt khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội. Nội dung, hình thức hoạt động công đoàn phong phú, đa dạng hơn, hướng về cơ sở. Tổ chức công đoàn phát triển lớn mạnh, thực sự là đại diện tin cậy của của CNVCLĐ là chỗ dựa vững chắc của Đảng và là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với người lao động.

Tiếp theo, Đoàn Thiếu nhi Thủ đô Hà Nội, đại diện cho tương lai của đất nước lên tặng hoa Đoàn Chủ tịch; Đoàn đại biểu công nhân lao động Thủ đô chào mừng Đại hội và hát bài ca giai cấp “Công nhânViệt Nam“.

Thay mặt Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (khóa VIII), đồng chí Nguyễn An Lương, Phó Chủ tịch thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đọc báo cáo khẳng định: 5 năm qua, tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, cùng với sự chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, giai cấp công nhân Việt Nam đã phát triển nhanh về số lượng, nâng cao không ngừng chất lượng trong tất cả các ngành nghề và thành phần kinh tế. Một đội ngũ CNVCLĐ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khoa học, kỹ thuật cao đã hình thành trong một số ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Với bản chất cách mạng, sự kiên định, vững vàng về chính trị, giai cấp công nhân Việt Nam luôn luôn là lực lượng đi đầu, là cơ sở chính trị-xã hội quan trọng của Đảng, chỗ dựa vững chắc của Nhà nước, giữ vai trò nòng cốt trong khối liên minh công-nông-trí thức và khối đại đoàn kết dân tộc, đi đầu trong việc thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Hàng triệu CNVCLĐ trong tất cả các lĩnh vực trên khắp mọi miền đất nước đang ngày đêm hăng say lao động sáng tạo, vượt mọi gian khổ, khó khăn làm ra nhiều sản phẩm, hàng hóa, của cải cho Tổ quốc với năng suất, chất lượng, hiệu quả ngày càng cao, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tạo nên tầm vóc mới của đất nước ngay trong những năm đầu thế kỷ 21.

Báo cáo cũng nêu rõ những khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của công đoàn nhiệm kỳ 2003-2008 với phương châm hành động là: Xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, góp phần tăng cuường đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

   Phát biểu tại buổi lễ khai mạc Đại hội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thay mặt Trung ương Đảng, Nhà nước nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương những thành tích đã đạt được của phong trào công nhân viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trong thời gian qua. Tổng Bí thư chỉ rõ: Sức mạnh của giai cấp công nhân là sức mạnh của nội lực giai cấp, đồng thời cũng bắt nguồn từ sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Giai cấp công nhân có vai trò tiên phong lãnh đạo, nhưng là một bộ phận của dân tộc, đứng trong lòng dân tộc. Lợi ích của giai cấp công nhân, trước đây, hiện nay cũng như về sau luôn luôn thống nhất với lợi ích của dân tộc, hòa quyện trong mục tiêu chung là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Do vậy Tổng Bí thư yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền cần tạo điều kiện, phối hợp, giúp đỡ để công đoàn hoạt động thuận lợi, thực hiện tốt chức năng, vai trò của mình theo đúng quy định của pháp luật.

  Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trân trọng trao bức trướng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tặng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết, lao động sáng tạo, đi đầu trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước“.

 Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội và Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Cù Thị Hậu cảm ơn Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và hứa với Tổng Bí thư, Trung ương Đảng là CNVCLĐ Việt Nam hăng hái thi đua lao động sản xuất; tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Thay mặt UBTWMTTQ Việt Nam, đồng chí Phạm Thế Duyệt phát biểu nhiệt liệt chúc mừng các đại biểu ưu tú đại diện cho gần 11triệu CNVCLĐ cả nước về dự Đại hội lần thứ IX Công đòan Việt Nam. Đồng chí nhấn mạnh: Giai cấp công nhân lao động Việt Nam đã và đang có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính vì vậy mà giai cấp công nhân Việt Nam trong những năm qua luôn luôn xứng đáng là giai cấp lãnh đạo cách mạng trong sự nghiệp đổi mới, là lực lượng nòng cốt của khối liên minh công nhân-nông dân-trí thức của khối đại đoàn kết dân tộc. Sau khi điểm lại những đóng góp to lớn của CNVCLĐ Việt Nam trên các lĩnh vực, đồng chí Phạm Thế Duyệt đề nghị các đồng chí đại biểu dự Đại hội thảo luận làm rõ những vấn đề quan trọng sống còn về nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ mới./.

                                                                                                        Hồng Chanh