Khai mạc trọng thể Đại hội XI Công đoàn Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 28/07/2013)

       Sáng 28/7/2013, Đại hội lần thứ XI Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018 đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Gần 950 đại biểu ưu tú, đại diện cho sức mạnh đoàn kết, trí tuệ, niềm tin và nguyện vọng của gần 8 triệu đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, lao động và tổ chức công đoàn các cấp trong cả nước đã về dự Đại hội.

        Dự Đại hội có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm; nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội; lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam qua các thời kỳ. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN


        Đại hội vui mừng đón các đoàn đại biểu Liên hiệp Công đoàn Thế giới, Công đoàn khu vực, Công đoàn các nước, các tổ chức quốc tế mang đến tình hữu nghị, đoàn kết quốc tế quý báu đối với giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn và nhân dân Việt Nam. 22 tổ chức Công đoàn quốc tế đã gửi Điện mừng Đại hội XI Công đoàn Việt Nam.

       Đoàn đại biểu đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động Thủ đô Hà Nội đại diện đoàn viên và lao động cả nước đã đến chào mừng Đại hội.

      Khai mạc Đại hội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X Đặng Ngọc Tùng nêu rõ: Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá toàn diện, khách quan những kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm từ quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam. Đồng thời, Đại hội quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, từ đó xác định mục tiêu và phương hướng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong 5 năm tới (2013 - 2018). Đại hội bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam cho phù hợp với Luật Công đoàn mới được sửa đổi; bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI .

                                         Đoàn Chủ tịch Đại hội . Ảnh: Trọng Đức/TTXVN


       Báo cáo tại Đại hội nêu rõ: Tổ chức công đoàn, với vai trò, chức năng của mình đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả, thành tựu và hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ X đề ra. Các cấp công đoàn đã chủ động, tích cực tổ chức với nhiều hình thức để tập hợp ý kiến của đoàn viên, người lao động tham gia xây dựng, hoàn thiện hàng trăm văn bản pháp luật, chính sách, chế độ có liên quan trực tiếp đến người lao động, đặc biệt là nghiên cứu, xây dựng Luật Công đoàn năm 2012, tham gia xây dựng Bộ luật Lao động năm 2012 và nhiều chính sách, chế độ cụ thể về việc làm, tiền lương, nhà ở, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp…

         Công đoàn đã đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp. Công tác tuyên truyền, giáo dục được quan tâm, đẩy mạnh với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú. Các hoạt động trong “Tháng công nhân”, “Chương trình Tấm lưới nghĩa tình ủng hộ ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa” đã thực sự khơi dậy tinh thần yêu nước trong hàng triệu đoàn viên và người lao động, được sự hưởng ứng, ủng hộ của nhiều tổ chức, cá nhân trong nước. Các phong trào thi đua yêu nước do công đoàn tổ chức đã góp phần xứng đáng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ sở. Điển hình là phong trào thi đua liên kết trên các công trình xây dựng trọng điểm như Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Nhà máy thủy điện Sơn La, Nhà máy thủy điện Lai Châu, Công trình Khí - Điện - Đạm Cà Mau... làm lợi cho đất nước hàng ngàn tỷ đồng.

         Đại hội đã nghe Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động và tổ chức công đoàn với Đảng, Nhà nước; tham luận của Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành.

         Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Giai cấp công nhân nước ta vốn có truyền thống yêu nước và cách mạng, đã có nhiều đóng góp hết sức to lớn trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Qua hơn 25 năm đổi mới, cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giai cấp công nhân nước ta ngày càng phát triển, trưởng thành và đang phát huy vai trò là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

               Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội . Ảnh: Trí Dũng/TTXVN


           Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013 – 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cấp Công đoàn Việt Nam cần nắm vững và quán triệt thật sâu sắc những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Cương lĩnh chính trị và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; nắm bắt tình hình và các nguyện vọng chính đáng của công nhân để tham mưu cho Đảng, Nhà nước có những chính sách, biện pháp cụ thể đưa các quan điểm, tư tưởng, chủ trương của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống.

      Công đoàn cần chăm lo làm tốt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đội ngũ công nhân, lao động phải nâng mình lên một tầm cao mới - tầm cao không chỉ về lao động có trí tuệ và sáng tạo, mà tầm cao cả về sự nhận thức vai trò, vị trí chính trị to lớn của giai cấp công nhân - giai cấp làm chủ vận mệnh của đất nước, lại đang có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng theo hướng ngày càng trí thức hóa.

         Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Công đoàn càng cần phải làm tốt vai trò là người đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công nhân, lao động; chủ động tham gia thương lượng với người sử dụng lao động và tổ chức tốt việc ký kết, thực hiện thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tốt các tranh chấp lao động, tham gia xây dựng phương án sắp xếp lại sản xuất, kinh doanh, đổi mới tổ chức và hoạt động của các doanh nghiệp, trước hết là doanh nghiệp nhà nước theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, tham gia rà soát, xây dựng định mức lao động, nhất là ở những đơn vị cổ phần hóa, sắp xếp lại hoặc giải thể. Chú trọng tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh các hoạt động xã hội, tạo điều kiện để công nhân, lao động thực hiện được quyền làm chủ của mình.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng , Nhà nước và các đại biểu dự Đại hội . Ảnh: Trí Dũng/TTXVN


        Công đoàn phải liên tục đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm ngành, địa phương và cơ sở, hướng phong trào thi đua vào mục tiêu "năng suất - chất lượng - hiệu quả", "việc làm - đời sống - dân chủ và công bằng xã hội", tạo thêm việc làm và tăng thu nhập, cải thiện đời sống công nhân, lao động, góp phần tăng trưởng kinh tế, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương. Công đoàn cần chủ động tham gia và bảo vệ, tạo mọi điều kiện để công nhân, lao động có quyền chủ động, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh và được hưởng lợi xứng đáng với những đóng góp của mình khi tham gia các công việc của doanh nghiệp.

        Trước yêu cầu mới, tổ chức Công đoàn cần đặc biệt coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực và trình độ đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, vừa có lập trường chính trị vững vàng, nhiệt tình công tác, vừa có hiểu biết về văn hóa, khoa học và năng lực chuyên môn, có tác phong quần chúng, kiến thức và phương pháp vận động quần chúng, đáp ứng yêu cầu hoạt động công đoàn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Công đoàn cần làm tốt công tác xây dựng Đảng tại các cơ quan, tổ chức của mình theo tinh thần Đại hội XI của Đảng và các nghị quyết của Trung ương Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; đồng thời tích cực tham gia xây dựng Đảng nói chung cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đặc biệt, cần chú trọng phối hợp với các cơ quan nghiên cứu của Đảng và Nhà nước, đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về giai cấp công nhân và hoạt động của công đoàn trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, giúp Đảng, Nhà nước có đủ căn cứ khoa học trong việc đề ra đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp. Công đoàn đẩy mạnh việc bồi dưỡng, phát triển Đảng trong công nhân, lao động; giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp đảng viên từ những đoàn viên ưu tú của công đoàn và bổ sung cho Đảng những cán bộ xuất sắc, trưởng thành từ phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, nhằm góp phần tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng.

       Tổng Bí thư yêu cầu các cấp ủy và tổ chức đảng cần nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình, thường xuyên chăm lo lãnh đạo phong trào công nhân và hoạt động của Công đoàn. Các cấp ủy phải định kỳ nghe tình hình công tác của các tổ chức công đoàn và nguyện vọng của công nhân, lao động, để kịp thời có ý kiến chỉ đạo; đồng thời lãnh đạo chính quyền, các ngành chuyên môn, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể khác phối hợp chặt chẽ với công đoàn trong các mặt công tác và tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn hoạt động có hiệu quả.

      Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm phát biểu chúc mừng những thành quả to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; tin tưởng rằng các cấp Công đoàn, cùng toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động trong cả nước sẽ có những góp tích cực vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

      Chủ tịch Huỳnh Đảm đề nghị Công đoàn các cấp cần phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp tiếp tục thực hiện tốt chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, về vai trò của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới.

      Buổi chiều, Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI; nghe Báo cáo về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam./.


                                                                                             
Nguyễn Sự - Hương Thủy- Khiếu Tư