Không ngừng tăng cường và củng cố tình đoàn kết, hữu nghị và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba (20/2/2003)

  Nhân vật liên quan

  • Ủy viên Bộ Chính trị Khóa V, VI, VII, VIII; Thủ tướng Chính phủ; nước CHXHCN Việt Nam (8/1991 - 9/1997)Võ Văn Kiệt
  • Ủy viên Bộ Chính trị; Khóa V, VI, VII, VIII; Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; (9/1992 - 9/1997)Lê Đức Anh
  • Tổng Bí thư của Đảng từ 12/1997 đến 4/2001 Lê Khả Phiêu
  • Ủy viên Bộ Chính trị Khóa VIII, IX; Chủ tịch nước (1997-2006)Trần Đức Lương
  • Ủy viên Bộ Chính trị Khóa VII, VIII, IX; Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (9/1997 - 6/2006)Phan Văn Khải

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam số 052, ngày 20/2/2003