Không ngừng tăng cường và củng cố tình đoàn kết, hữu nghị và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba (20/2/2003)

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam số 052, ngày 20/2/2003