[Photo] Hiệp định Paris (27/1/1973): Thắng lợi lịch sử trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước

Kéo dài 4 năm, 8 tháng, 14 ngày, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình tại Việt Nam được ký vào ngày 27/1/1973 là một thắng lợi có ý nghĩa lịch sử của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Với Hiệp định Paris, nhân dân Việt Nam đã thực hiện được mục tiêu “đánh cho Mỹ cút”, mở ra một giai đoạn mới, tạo thuận lợi để tiếp tục “đánh cho Ngụy nhào” trong Đại thắng Mùa Xuân 1975, hoàn thành tâm nguyện của Bác Hồ kính yêu, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: TTXVN

 • Ngày 28/12/1967, Bộ Chính trị họp phiên đặc biệt, thông qua Kế hoạch chiến lược năm 1968 "Chuyển cuộc chiến tranh cách mạng của nhân dân ta ở miền Nam sang một thời kỳ mới, thời kỳ tiến công và nổi dậy giành thắng lợi quyết định", và chủ trương mở đợt Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Ảnh: TTXVN

 • Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 của quân và dân ở miền Nam đã trực tiếp buộc chính quyền Lyndon B. Johnson phải xuống thang chiến tranh và tìm kiếm một giải pháp chính trị để rút khỏi cuộc chiến tại Việt Nam. Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Ngày 9/5/1968, đông đảo kiều bào Việt Nam và nhân dân Paris cùng các phóng viên quốc tế tập trung tại sân bay Le Bourget đón Bộ trưởng Xuân Thủy, đại diện Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến tham dự cuộc đàm phán với đại diện Chính phủ Mỹ về hòa bình tại Việt Nam. Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Ngày 13/5/1968, Hội nghị về hòa bình tại Việt Nam giữa hai bên: Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Mỹ khai mạc tại Paris. Cuộc chiến Việt Nam từ lúc đó tiến hành song song hai chiến tuyến: Trên mặt trận ngoại giao và trên mặt trận chiến trường. Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Ngày 13/5/1968, Hội nghị về hòa bình tại Việt Nam giữa hai bên: Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Mỹ khai mạc tại Paris. Do lập trường cương quyết của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Mỹ buộc phải ngồi nói chuyện chính thức với Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và từ tháng 6/1969 là Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam. Trong ảnh: Đoàn đàm phán Mỹ do đại sứ William Averell Harriman làm Trưởng đoàn, tại hội nghị. Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Ngày 13/5/1968, Hội nghị về hòa bình tại Việt Nam giữa hai bên: Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Mỹ khai mạc tại Paris. Cuộc chiến Việt Nam từ lúc đó tiến hành song song hai chiến tuyến: Trên mặt trận ngoại giao và trên mặt trận chiến trường. Trong ảnh: Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Bộ trưởng Xuân Thủy dẫn đầu, tham dự hội nghị. Ảnh: Văn Lượng – TTXVN

 • Ngày 3/6/1968, đông đảo các chính khách và kiều bào tại Paris (Pháp) ra sân bay Bretigny đón Bộ trưởng Xuân Thuỷ và đồng chí Lê Đức Thọ, Cố vấn đặc biệt của Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến dự Hội nghị Paris. Ảnh: Văn Lượng – TTXVN

 • Bộ trưởng Xuân Thủy, Trưởng đoàn Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (phải) và Trưởng đoàn Mỹ William Averell Harrimann tại cuộc họp báo sau Phiên thứ 27 Cuộc nói chuyện chính thức giữa đại diện Chính phủ VNDCCH và đại diện Chính phủ Mỹ ở Paris, ngày 23/10/1968. Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Sáng 4/11/1968, Đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam do bà Nguyễn Thị Bình, Phó Trưởng đoàn dẫn đầu, đến Paris dự Hội nghị bốn bên về Việt Nam. Ảnh: Văn Lượng-TTXVN

 • Ngày 16/12/1968, hơn 600 kiều bào cùng nhiều người dân Paris và nước ngoài tập trung tại sân bay Le Bourget, chào đón đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam do ông Trần Bửu Kiếm dẫn đầu, đến Paris dự Hội nghị bốn bên về Việt Nam. Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Ngày 18/1/1969, phiên họp đầu tiên của Hội nghị Paris về Việt Nam khai mạc tại Paris. Bốn đoàn đại biểu của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Mỹ và Chính quyền Sài Gòn đã bàn việc chuẩn bị cho phiên họp toàn thể lần thứ nhất. Trong ảnh: Bà Nguyễn Thị Bình, đại diện Đoàn MTDTGPMNVN trả lời phỏng vấn của các nhà báo sau khi dự phiên họp đầu tiên. Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Ông Trần Bửu Kiếm, Trưởng Đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (MTDTGPMNVN) đọc bản tuyên bố nêu rõ lập trường của MTDTGPMNVN về việc giải quyết vấn đề Việt Nam tại Hội nghị bốn bên ở Paris, ngày 25/1/1969. Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Ngày 25/1/1969, cuộc đàm phán về Hiệp định Paris chính thức bắt đầu. Trong ảnh: Đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (MTDTGPMNVN) do ông Trần Bửu Kiếm làm trưởng đoàn, bà Nguyễn Thị Bình và ông Trần Hoài Nam làm Phó trưởng đoàn, dự Hội nghị 4 bên Mỹ - Việt Nam Cộng hòa - Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - MTDTGPMNVN, ngày 25/1/1969. Ảnh: TTXVN

 • Ngày 25/1/1969, cuộc đàm phán về Hiệp định Paris chính thức bắt đầu. Trong ảnh: Đoàn đại biểu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, do Bộ trưởng Xuân Thủy làm trưởng đoàn, ông Lê Đức Thọ làm Cố vấn đặc biệt, tham dự phiên khai mạc Hội nghị bốn bên về Việt Nam. Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Ngày 25/1/1969, Hội nghị bốn bên về hòa bình tại Việt Nam chính thức khai mạc phiên toàn thể đầu tiên, gồm 4 đoàn đại biểu: Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Mỹ và Việt Nam Cộng hòa. Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (sau đó là Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam) trao đổi tại trụ sở của đoàn ở thủ đô Paris, tháng 1/1969. Ảnh: Văn Lượng – TTXVN

 • Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong buổi ra mắt, ngày 6/6/1969 tại vùng giải phóng Tây Ninh. Sự ra đời của CPCMLTCHMNVN, như một đối tác chính trị chính thức đại diện cho miền Nam Việt Nam, đã gây thêm áp lực trong vòng đàm phán Paris. Ảnh: TTXVN

 • Những thắng lợi quân sự của ta trong các chiến dịch 2 năm 1971 - 1972 đã làm quân Mỹ - Nguỵ bị thiệt hại nặng nề, từng bước làm phá sản chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” và tạo thế thuận lợi cho ta trên bàn đàm phán. Trong ảnh: Quân giải phóng chiến đấu kiên cường, bảo vệ từng tấc đất ở thành cổ Quảng Trị, năm 1971. Ảnh: TTXVN

 • Sau khi Tổng thống Mỹ Nixon tuyên bố hoãn vô thời hạn các phiên họp công khai Hội nghị Paris về Việt Nam và tuyên bố tiến hành một bước leo thang mới mở rộng quy mô đánh phá miền Bắc, ngày 30/3/1972, bộ đội ta tổ chức các chiến dịch tấn công quy mô vào Quảng Trị, Thừa Thiên, Bắc Tây Nguyên, Đông Nam Bộ. Trong ảnh: Quân giải phóng chiếm căn cứ Đầu Mâu - một trong những cứ điểm phòng thủ chủ chốt nhất của quân đội Sài Gòn ở Vùng Một chiến thuật trong Chiến dịch Xuân - Hè 1972. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát

 • Những thắng lợi quân sự của ta trong các chiến dịch 2 năm 1971 - 1972 đã làm quân Mỹ - Nguỵ bị thiệt hại nặng nề, từng bước làm phá sản chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” và tạo thế thuận lợi cho ta trên bàn đàm phán. Trong ảnh: Pháo binh Quân giải phóng trút bão lửa xuống căn cứ Dốc Miếu (năm 1972). Ảnh: Lương Nghĩa Dũng – TTXVN

 • Ngày 2/2/1972, tại Hội nghị bốn bên, Bộ trưởng Nguyễn Thị Bình đã nói rõ thêm hai vấn đề then chốt trong lập trường Bẩy điểm đã đưa ra ngày 1/7/1971 của CPCMLTCHMNVN. Trong ảnh: Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại buổi làm việc với đoàn đại biểu Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (Paris, 1/2/1972). Ảnh: Văn Lượng-TTXVN

 • Sau gần 4 năm tìm mọi cách phá hoại cuộc thương lượng, đầu tháng 4/1972, Tổng thống Mỹ R.Nixon ra lệnh đánh phá trở lại miền Bắc Việt Nam với quy mô lớn hòng buộc nhân dân ta phải chấp nhận các điều kiện đàm phán trên thế mạnh của Mỹ. Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Chiếc máy bay B-52 đầu tiên bị Tiểu đoàn 59, Trung đoàn Tên lửa 261 bắn rơi trên cánh đồng Chuôm, xã Phù Lỗ, huyện Đông Anh (Hà Nội) vào 20 giờ 13 đêm 18/12/1972, trong chiến dịch "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không". Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Quá trình đàm phán bế tắc và Mỹ đã dùng đến máy bay chiến lược B-52 trong chiến dịch Linebacker II, rải thảm Hà Nội, Hải Phòng và các khu vực đông dân cư khác ở miền Bắc suốt 12 ngày đêm (từ 18 – 30/12/1972) để buộc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quay lại bàn thương lượng. Trong ảnh: Xác máy bay B-52 Mỹ bị bắn rơi rên đường phố Thủ đô trong chiến dịch "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không". Ảnh: TTXVN

 • Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" tháng 12/1972 buộc Mỹ phải bỏ thái độ “thương lượng trên thế mạnh”, trở lại bàn đàm phán. Trong ảnh: Lực lượng pháo phòng không nổ súng quyết liệt đánh trả máy bay giặc Mỹ, bảo vệ Hà Nội trong chiến dịch "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không", 12 ngày đêm tháng 12/1972. Ảnh: TTXVN

 • Sau thất bại của Mỹ trong đợt tập kích bằng không quân chiến lược vào Hà Nội 12 ngày đêm tháng 12/1972, ngày 8/1/1973, cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao đã ngã ngũ, phần thắng nghiêng về phía Việt Nam. Mỹ phải bỏ thái độ“thương lượng trên thế mạnh”. Trong ảnh: Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ nói chuyện với Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Henry Kissinger tại Pháp, ngày 13/1/1973. Ảnh: TTXVN

 • Sau thất bại của Mỹ trong đợt tập kích bằng không quân chiến lược vào Hà Nội 12 ngày đêm tháng 12/1972, ngày 8/1/1973, cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao đã ngã ngũ, phần thắng nghiêng về phía Việt Nam. Mỹ phải bỏ thái độ“thương lượng trên thế mạnh”. Trong ảnh: Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Henry Kissinger nói chuyện với Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ tại Pháp, ngày 13/1/1973. Ảnh: TTXVN

 • Thái độ lật lọng và hành động leo thang chiến tranh của chính quyền Mỹ đã gây nên một làn sóng phản đối mạnh mẽ khắp thế giới. Ngày 20/1/1973, cùng với hàng trăm cuộc biểu tình chống chiến tranh nổ ra ở nhiều nước trên thế giới, nhân dân Mỹ tổ chức biểu tình lớn ở Thủ đô Wasington, đòi Mỹ ký ngay Hiệp định hòa bình, chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam. Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Ngày 23/1/1973, Cố vấn đặc biệt của Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Lê Đức Thọ và Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Henry Kissinger đặt bút ký tắt, phê chuẩn bản Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, tại Paris (Pháp). Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát

 • Cố vấn đặc biệt của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Lê Đức Thọ ký tắt Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, tại Paris (Pháp) ngày 23/1/1973. Ảnh: TTXVN

 • Ngày 23/1/1973, Cố vấn đặc biệt của Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Lê Đức Thọ và Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Henry Kissinger đặt bút ký tắt, phê chuẩn bản Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, tại Paris (Pháp). Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát

 • Ngày 23/1/1973, Cố vấn đặc biệt của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Lê Đức Thọ và Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Henry Kissinger đặt bút ký tắt, phê chuẩn bản Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế ở Paris (Pháp). Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát

 • Cố vấn đặc biệt của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Lê Đức Thọ và Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Henry Kissinger trao tặng bút cho nhau sau khi ký tắt Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, tại Paris, ngày 23/1/1973. Ảnh: TTXVN

 • Cố vấn đặc biệt của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Lê Đức Thọ và Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Henry Kissinger bắt tay nhau sau lễ ký tắt Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, tại Paris, ngày 23/1/1973. Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Cố vấn đặc biệt của Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Lê Đức Thọ và Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Henry Kissinger sau khi ký tắt, phê chuẩn bản Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế ở Paris (Pháp), ngày 23/1/1973. Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát

 • Bộ trưởng Xuân Thuỷ bắt tay Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Henry Kissinger sau buổi họp báo về ký tắt Hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế ở Paris (Pháp), ngày 23/1/1973. Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát

 • Cố vấn đặc biệt của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Lê Đức Thọ họp báo, giới thiệu nội dung Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam vừa được ký tắt (Paris, 24/1/1973). Ảnh: TTXVN

 • Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ CMLTCHMNVN đến Paris ngày 25/1/1973 để ký chính thức Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam vào ngày 27/1. Ảnh: Lâm Hồng – TTXVN

 • Cố vấn đặc biệt của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Lê Đức Thọ đến dự Lễ ký chính thức Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, ngày 27/1/1973, tại Paris. Trong suốt gần 5 năm đàm phán ở Paris, Cố vấn Lê Đức Thọ được ví như "vị tướng ngoài biên ải", là người góp phần to lớn vào tiến trình đàm phán, buộc Mỹ phải ký kết Hiệp định Paris. Ảnh: Văn Lượng – TTXVN

 • Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam Nguyễn Thị Bình đến Trung tâm Hội nghị quốc tế ở thủ đô Paris để ký Hiệp định Paris, ngày 27/1/1973. Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát

 • Lễ ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, ngày 27/1/1973, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế ở Paris (Pháp). Ảnh: Văn Lượng - TTXVN

 • Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Nguyễn Duy Trinh ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, ngày 27/1/1973, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế ở thủ đô Paris (Pháp). Ảnh: Văn Lượng – TTXVN

 • Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Nguyễn Duy Trinh ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, ngày 27/1/1973, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế ở thủ đô Paris (Pháp). Ảnh: Văn Lượng – TTXVN

 • Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam Nguyễn Thị Bình ký văn kiện Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, ngày 27/1/1973, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở thủ đô Paris (Pháp). Ảnh: Văn Lượng - TTXVN

 • Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ William P.Rogers ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, ngày 27/1/1973, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế ở thủ đô Paris (Pháp). Ảnh: Văn Lượng – TTXVN

 • Chữ ký của bốn bên trong văn kiện Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (Paris, 27/1/1973). Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Đông đảo kiều bào và bạn bè quốc tế ủng hộ Việt Nam tập trung, vẫy cờ bên ngoài Trung tâm Hội nghị quốc tế ở Paris, chào mừng chiến thắng lịch sử của Hiệp định Paris, ngày 27/1/1973. Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát

 • Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Nguyễn Duy Trinh gặp gỡ báo chí sau khi ký kết Hiệp định Paris, ngày 27/1/1973. Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát

 • Báo chí quốc tế đăng tin, bài ca ngợi thắng lợi của Hội nghị Paris về Việt Nam. Ảnh: Văn Lượng – TTXVN

 • Nhân dân Hà Nội nồng nhiệt đón chào Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh trở về, sau khi ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (2/1973). Ảnh: TTXVN

 • Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đón Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh ở Phủ Chủ tịch, sau khi ký Hiệp định Paris trở về. Đông đảo đại diện các đoàn ngoại giao đến chúc mừng, chia vui trước thắng lợi lịch sử của nhân dân ta. Ảnh: Tư liệu TTXVN