Thông cáo của Phủ Chủ tịch

Tin Trong nước của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 7/10/1957

 

Tin Trong nước của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 7/10/1957