THÔNG CÁO về cuộc hội đàm giữa đoàn đại biểu Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và đoàn đại biểu Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Bulgaria

  Nhân vật liên quan

  • Ủy viên Bộ Chính trị khóa II, III, IV, V; Bí thư Trung ương Đảng khóa II; Thủ tướng Chính phủ (9/1955 - 7/1981); Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; (7/1981 - 6/1987)Phạm Văn Đồng
  • Phó Thủ tướng Chính phủ (9/1955 - 6/1973)Phan Kế Toại
  • Ủy viên Bộ Chính trị khóa II, III, IV; Bí thư Trung ương Đảng khóa II; Phó Thủ tướng Thường trực; Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòngVõ Nguyên Giáp
  • Bí thư Trung ương Đảng Khóa III; Bí thư Thành ủy Hà Nội (1967-1974)Nguyễn Văn Trân
  • Ủy viên Bộ Chính trị Khóa II, III, IV, V, VI; Bí thư Trung ương Đảng Khóa II, III; Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; (6/1987 - 3/1988)Phạm Hùng
  • Giáo sưHoàng Minh Giám
  • Phó Chủ tịch Quốc hội: Khóa VIIPhan Anh

Tin Trong nước của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 10/10/1957

 

Tin Trong nước của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 10/10/1957

 

Tin Trong nước của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 10/10/1957