[Infographics] Chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV: Dân chủ, thẳng thắn, thu hút sự quan tâm rộng rãi của nhân dân và cử tri cả nước