Đoàn đại biểu Chính phủ công nông cách mạng nước CHND Hungary hội đàm với đoàn đại biểu Chính phủ nước Việt Nam DCCH

  Nhân vật liên quan

  • Ủy viên Bộ Chính trị khóa II, III, IV, V; Bí thư Trung ương Đảng khóa II; Thủ tướng Chính phủ (9/1955 - 7/1981); Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; (7/1981 - 6/1987)Phạm Văn Đồng
  • Ủy viên Bộ Chính trị khóa II, III, IV; Bí thư Trung ương Đảng khóa II; Phó Thủ tướng Thường trực; Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòngVõ Nguyên Giáp
  • Ủy viên Bộ Chính trị Khóa II, III, IV, V, VI; Bí thư Trung ương Đảng Khóa II, III; Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; (6/1987 - 3/1988)Phạm Hùng
  • Phó Thủ tướng Chính phủ (9/1955 - 6/1973)Phan Kế Toại
  • Phó Chủ tịch Quốc hội: Khóa VIIPhan Anh
  • Ủy viên Bộ Chính trị khóa II, III, IV; Bí thư Trung ương Đảng khóa IV; Phó Thủ tướng Chính phủ (1960-1981); Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước; (1982-1986)Lê Thanh Nghị
  • Giáo sưHoàng Minh Giám

Tin Trong nước của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 20/4/1959