Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội Nông dân Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 22/12/2008)

Ngày 22/12/2008, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội Nông dân Việt Nam với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, hội nhập và phát triển” đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường phát biểu tại đại hội.ảnh: TTXVN

Đại hội vinh dự đón các đồng chí: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh và Trần Đức Lương; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm cùng lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; các đồng chí lão thành cách mạng. Gần 1.200 đại biểu ưu tú đại diện gần 10 triệu cán bộ, hội viên, nông dân cả nước tiêu biểu cho trí tuệ, sức mạnh đoàn kết của giai cấp nông dân đã về dự đại hội.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tặng Hội Nông dân Việt Nam bức trướng mang dòng chữ “Giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam đoàn kết, đổi mới, hội nhập và phát triển, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn”.

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt biểu dương những thành tích của giai cấp nông dân, Hội Nông dân Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, tin tưởng rằng các phong trào thi đua yêu nước trong giai cấp nông dân sẽ có bước phát triển cao hơn, toàn diện hơn. Tổng Bí thư nêu rõ: Năm năm qua, Hội Nông dân Việt Nam đã liên tục phấn đấu, vượt qua khó khăn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tuyên truyền, vận động, tập hợp ngày càng đông đảo nông dân vào tổ chức Hội. Hội phối hợp với chặt chẽ với các tổ chức thành viên trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức kinh tế - xã hội để khai thác, sử dụng hợp lý các nguồn lực; tư vấn hỗ trợ nông dân về vốn, kỹ thuật, xây dựng mô hình sản xuất, hăng hái tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Nhiều phong trào do Hội Nông dân phát động, tổ chức đạt hiệu quả thiết thực, tiêu biểu như phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng; phong trào nông dân thi đua xây dựng gia đình văn hóa, tham gia xây dựng làng xã, văn hóa… Từ các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều gương nông dân điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai; nhiều nông dân tự nguyện nhường đất để xây dựng trường học, nhà trẻ, làm đường giao thông, tự nguyện góp công, góp của làm việc thiện; có người vượt khó, say mê tìm tòi đã thành công trong chế tạo máy nông cụ sản xuất…

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước ta luôn xác định trách nhiệm cao trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, nhiệm vụ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, về xây dựng giai cấp nông dân, tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi cho Hội Nông dân Việt Nam hoạt động. Hội Nông dân phải phát huy vai trò là trung tâm, nòng cốt trong xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam lớn mạnh toàn diện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có khả năng tiếp thu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất; lao động có kỷ luật và kỹ thuật; chủ động liên kết hợp tác sản xuất hàng hóa, thích ứng nhanh với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Tổng Bí thư đề nghị: Hội cần chủ động xây dựng các đề án, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành xây dựng các chương trình để đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ và dạy nghề cho nông dân; cần nghiên cứu, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nông dân, những đòi hỏi bức xúc của cơ sở. Hội phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhằm thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo nông dân tự nguyện gia nhập và tham gia hoạt động của Hội; chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền và nâng cao hiệu quả giáo dục lý tưởng xã hội chủ nghĩa, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hội đặc biệt quan tâm giúp đỡ những hộ nông dân nghèo, góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, đồng thời tích cực hỗ trợ, giúp đỡ những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, những chủ trang trại, những nông dân trẻ tiên tiến để họ phấn đấu trở thành những doanh nghiệp, doanh nhân có tài, đức, có năng lực kinh tế làm nòng cốt trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Hội cần tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ Hội Nông dân các cấp, đồng thời xây dựng cơ sở hội vững mạnh, xây dựng chi hội, tổ Hội là đơn vị hành động tại địa bàn dân cư; chú trọng tạo vốn, quỹ hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh - dịch vụ. Mọi hoạt động của Hội Nông dân phải hướng về cơ sở, đem lại lợi ích thiết thực cho nông dân, nhất là nông dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số; gắn kết các phong trào nông dân thi đua yêu nước với thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia tại cơ sở…

Báo cáo tại Đại hội, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường nêu rõ: trong những năm qua, Đảng, Nhà nước ta ban hành nhiều chủ trương, chính sách đối với nông dân, nông nghiệp và nông thôn đúng đắn, kịp thời, hợp lòng dân, được nông dân phấn khởi đón nhận. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tạo điều kiện, giúp đỡ có hiệu quả đã động viên giai cấp nông dân thi đua phát huy truyền thống yêu nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, từng địa phương, từng gia đình để chuyển dịch cơ cấu về kinh tế, lao động và cây trồng, vật nuôi, từng bước phát triển sản xuất hàng hoá đem lại giá trị kinh tế ngày càng cao. Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của đại bộ phận nông dân được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, nông nghiệp, nông dân và nông thôn vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Nền sản xuất nông nghiệp nước ta về cơ bản vẫn là sản xuất nhỏ, phân tán, cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn chuyển dịch còn chậm, khả năng cạnh tranh chưa cao, vệ sinh an toàn thực phẩm một số loại nông sản chưa bảo đảm, chưa đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất hàng hoá; kết cấu hạ tầng còn thấp. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao; chênh lệch giàu nghèo giữa các thành thị và nông thôn còn lớn. Tình trạng nông dân thiếu việc làm và thu nhập thấp đang là vấn đề cần tập trung giải quyết ở nông thôn. Tệ nạn xã hội còn phức tạp, môi trường nông thôn đang bị ô nhiễm nặng nề.

Với chủ đề "Đoàn kết, đổi mới, hội nhập và phát triển", Đại hội tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những ưu, khuyết điểm; đồng thời chỉ rõ những cơ hội, thuận lợi và những khó khăn, thách thức đối với nông dân, nông nghiệp, nông thôn từ đó xác định mục tiêu, phương hướng hoạt động của Hội trong 5 năm (2008-2013). Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội hướng mạnh về cơ sở; thực hiện có hiệu quả 3 phong trào là: nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu; nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới và nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh; mở rộng các hoạt động dịch vụ, dạy nghề, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân tộc... Hội phấn đấu 100% thôn, ấp, bản đều có tổ chức Hội; nâng tổng số hội viên của cả nước lên 12 triệu hội viên; có trên 80% cơ sở Hội đạt danh hiệu khá và vững mạnh, trong đó 60% cơ sở Hội vững mạnh; phấn đấu 100% chi hội có quỹ Hội; hàng năm có từ 60% hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 50% hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; bình quân hàng năm giảm 3% hộ nghèo; tổ chức dạy nghề ngắn hạn cho 20 vạn nông dân/năm.

Trong 3 ngày làm việc, Đại hội sẽ tập trung thảo luận, sửa đổi bổ sung Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới; nghe và cho ý kiến về Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IV.

Đại hội V Hội Nông dân Việt Nam sẽ bầu Ban chấp hành gồm 127 ủy viên (tăng hơn so với nhiệm kỳ IV là 4 ủy viên). Ban thường vụ dự kiến có 21 ủy viên; Thường trực Trung ương Hội khóa V dự kiến có 6 đồng chí gồm Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch./. Đại hội làm việc đến ngày 24/12./.

Lưu Thị Thoan