Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Hội Nông dân Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 24/11/2023) Ngày 24/11/2023, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Hội Nông dân Việt Nam đã khai mạc trọng thể tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội với tinh thần “đoàn kết, đổi mới, dân chủ, phát triển“ vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh“.

Tới dự và tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội có các đồng chí: Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Trần Đức Lương, Chủ tịch nước; Phan Văn Khải; Thủ tướng Chính phủ; Trương Quang Được, Phó Chủ tịch Quốc hội; Tòng Thị Phóng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể Trung ương, cán bộ lão thành cách mạng, đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã tới dự.

Dự Đại hội có 860 đại biểu ưu tú đại diện hơn 8 triệu cán bộ, hội viên nông dân cả nước, tiêu biểu cho trí tuệ, sức mạnh đoàn kết của giai cấp nông dân trong thời kỳ mới.

Tới dự ngày hội lớn của giai cấp nông dân Việt Nam có đoàn đại biểu tổ chức nông dân các nước Cu ba, Đan Mạch, Thái Lan, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a và đại diện các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán các nước tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Triều, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh vị trí và ý nghĩa quan trọng của Đại hội IV Hội Nông dân Việt Nam; bày tỏ lòng biết ơn đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành có hiệu quả của Nhà nước, đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nông dân. Đại hội lần này phát huy trí tuệ, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, ý thức trách nhiệm trước giai cấp nông dân, tập trung làm rõ những mặt làm được, những yếu kém, hạn chế cần khắc phục, xác định phương hướng, nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ IV (2003-2008), tạo bước phát triển mới về xây dựng tổ chức Hội và phong trào nông dân trong thời kỳ đẩy nhanh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam Hoàng Thị Diệu Tuyết trình bày Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam khóa III tại Đại hội, đánh giá phong trào nông dân, nông nghiệp, nông thôn và hoạt động của Hội nhiệm kỳ 1998- 2003; nêu bật những kết quả đạt được trong thực hiện các phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu; nông dân thi đua xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; thi đua phát triển văn hóa, xã hội và bảo vệ an ninh, quốc phòng; công tác xây dựng Hội. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi phát triển sâu rộng, mỗi năm có hơn 3 triệu hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, góp phần quan trọng đưa nông nghiệp nước ta phát triển toàn diện, tăng trưởng liên tục với tốc độ cao, trong đó, năm 2002 tăng 5,5%, sản lượng lương thực có hạt đạt 36,4 triệu tấn, cao nhất từ trước tới nay. Bên cạnh những bước phát triển mới, toàn diện, Báo cáo nêu một số hạn chế và khuyết điểm cần khắc phục trong phong trào nông dân và hoạt động của Hội.

Báo cáo xác định phương hướng, mục tiêu công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2003-2008, tập trung xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh về mọi mặt, là trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới; nâng cao vai trò đại diện của giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh“. Trong nhiệm kỳ IV, Hội nông dân Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng 3 phong trào thi đua lớn, góp phần thực hiện thắng lợi CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn; xây dựng Hội vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Ban chấp hành các cấp.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt biểu dương những thành tựu to lớn và xuất sắc mà giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; nhấn mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hoan nghênh và ủng hộ mạnh mẽ phương hướng và mục tiêu trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư chỉ đạo, trước mắt, Hội cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho hội viên, nông dân về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhất là những chủ trương, chính sách có liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn. Các cấp hội cần đổi mới hình thức và phương thức hoạt động; kiên quyết khắc phục chủ nghĩa hình thức và bệnh quan liêu, xa dân, xa nông dân, xa hội viên; hướng mọi hoạt động về cơ sở, sâu sát, nắm chắc tình hình diễn biến ở cơ sở để kịp thời phản ánh với Đảng, Nhà nước những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nông dân. (Xem toàn văn Bài phát biểu của Tổng Bí thư)

Tại Đại hội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng trao tặng Hội Nông dân Việt Nam Bức trướng mang dòng chữ “Giai cấp nông dân và Hội nông dân Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn“.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Phạm Thế Duyệt đánh giá cao những thành tựu to lớn của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ đổi mới; nhấn mạnh vai trò trung tâm và nòng cốt của Hội Nông dân Việt Nam trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới. Chủ tịch Phạm Thế Duyệt góp một số ý kiến, đề nghị Hội Nông dân Việt Nam tuyên truyền sâu rộng trong nông dân về các nghị quyết, chính sách quan trọng của Đảng, Nhà nước nhằm thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tổ chức triểu khai sâu rộng các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX); các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư“ và “Ngày vì người nghèo“; tham gia tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ba cấp năm 2004, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tại Đại hội, các Đoàn đại biểu quốc tế đã phát biểu chào mừng và đại diện Hội nông dân các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương trình bày báo cáo tham luận./.

Mai An- Bích Thủy