[Infographics] Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ (cập nhật 8/2021)

Trong những năm qua, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã đạt được những bước phát triển toàn diện, thực chất, ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp tích cực cho an ninh, hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.