Tuyên bố chung giữa đoàn đại biểu Chính phủ nước Việt Nam DCCH và đoàn đại biểu Chính phủ nước CHND Romania (3/1958)

  Nhân vật liên quan

  • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh
  • Ủy viên Bộ Chính trị khóa II, III, IV, V; Bí thư Trung ương Đảng khóa II; Thủ tướng Chính phủ (9/1955 - 7/1981); Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; (7/1981 - 6/1987)Phạm Văn Đồng
  • Phó Thủ tướng Chính phủ (9/1955 - 6/1973)Phan Kế Toại
  • Ủy viên Bộ Chính trị Khóa II, III, IV, V, VI; Bí thư Trung ương Đảng Khóa II, III; Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; (6/1987 - 3/1988)Phạm Hùng
  • Giáo sưHoàng Minh Giám
  • Bộ trưởng Bộ Quốc gia giáo dục (11/1946 - 10/1975)Nguyễn Văn Huyên

Tin Trong nước của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 30/3/1958