Chiêu đãi trọng thể hoan nghênh đoàn đại biểu Đảng Cộng sản và Chính phủ Cách mạng Cuba (12/9/1973)

  Nhân vật liên quan

  • Bí thư thứ nhất (9/1960 - 12/1976); Tổng Bí thư của Đảng (12/1976 - 7/1986)Lê Duẩn
  • Tổng Bí thư của Đảng (5/1941 - 10/1956) và (7/1986 - 12/1986); Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội (9/1960 - 7/1981); Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (7/1981- 6/1987) )Trường Chinh
  • Ủy viên Bộ Chính trị khóa II, III, IV; Bí thư Trung ương Đảng khóa II; Phó Thủ tướng Thường trực; Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòngVõ Nguyên Giáp
  • Ủy viên Bộ Chính trị khóa II, III, IV, V; Bí thư Trung ương Đảng khóa II; Thủ tướng Chính phủ (9/1955 - 7/1981); Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; (7/1981 - 6/1987)Phạm Văn Đồng
  • Ủy viên Bộ Chính trị Khóa II, III, IV; Bí thư Trung ương Đảng Khóa II, IV; Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (4/1965 - 2/1980)Nguyễn Duy Trinh
  • Ủy viên Bộ Chính trị khóa II, III, IV; Bí thư Trung ương Đảng khóa IV; Phó Thủ tướng Chính phủ (1960-1981); Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước; (1982-1986)Lê Thanh Nghị
  • Ủy viên Bộ Chính trị Khóa IV, V; Bí thư Trung ương Đảng Khóa II, III, IV; Phó Thủ tướng Chính phủ; (2/1980 - 7/1981); Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; (7/1981 - 6/1986)Tố Hữu
  • Bí thư Trung ương Đảng Khóa II, III; Phó Thủ tướng Chính phủ (1971-1976)Hoàng Anh
  • Bí thư Trung ương Đảng Khóa III; Bí thư Thành ủy Hà Nội (1967-1974)Nguyễn Văn Trân
  • Tổng Bí thư của Đảng từ 6/1991 đến 12/1997Đỗ Mười
  • Ủy viên Bộ Chính trị khóa II, III, IV, V; Bí thư Trung ương Đảng khóa III, IV, V; Bí thư Thường trực (1980-1986)Lê Đức Thọ