[Photo] Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm cho Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Công an

  Nhân vật liên quan

  • Ủy viên Bộ Chính trị; Chủ tịch nước CHXHCN Việt NamTô Lâm
  • Ủy viên Bộ Chính trị; Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt NamPhạm Minh Chính
  • Ủy viên Bộ Chính trị; Thường trực Ban Bí thưLương Cường
  • Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt NamTrần Quang Phương
  • Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt NamVõ Thị Ánh Xuân
  • Bí thư Trung ương Đảng; Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt NamLê Minh Khái
  • Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt NamTrần Hồng Hà
  • Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt NamLê Thành Long
  • Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang

Hà Nội (TTXVN 6/6/2024) Chiều 6/6/2024, tai Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm cho Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long và Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

 • Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

 • Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm cho Phó Thủ tướng Lê Thành Long. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

 • Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm cho Phó Thủ tướng Lê Thành Long. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

 • Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm cho Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

 • Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm cho Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Phó Thủ tướng Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

 • Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường chúc mừng Phó Thủ tướng Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

 • Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chúc mừng Phó Thủ tướng Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

 • Các Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà chúc mừng Phó Thủ tướng Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

 • Lãnh đạo 4 Văn phòng Trung ương chúc mừng Phó Thủ tướng Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

 • Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ Công an chúc mừng Phó Thủ tướng Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

 • Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng Phó Thủ tướng Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

 • Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và các đại biểu. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

 • Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và các đại biểu. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN