Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ III

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 19/11/1998