16 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII (tính đến 22/5/2024)

   Nhân vật liên quan

   • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII Nguyễn Phú Trọng
   • Ủy viên Bộ Chính trị; Chủ tịch nước CHXHCN Việt NamTô Lâm
   • Ủy viên Bộ Chính trị; Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt NamPhạm Minh Chính
   • Ủy viên Bộ Chính trị; Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt NamTrần Thanh Mẫn
   • Ủy viên Bộ Chính trị; Thường trực Ban Bí thưLương Cường
   • Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú
   • Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ươngPhan Đình Trạc
   • Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Trưởng Ban Tổ chức Trung ươngLê Minh Hưng
   • Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ươngNguyễn Trọng Nghĩa
   • Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 (từ 7/2024)Bùi Thị Minh Hoài
   • Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt NamĐỗ Văn Chiến
   • Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòngPhan Văn Giang
   • Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối caoNguyễn Hòa Bình
   • Ủy viên Bộ Chính trị; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí MinhNguyễn Xuân Thắng
   • Đinh Tiến Dũng
   • Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí MinhNguyễn Văn Nên
Hà Nội (TTXVN 22/5/2024) Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu bổ sung 4 đồng chí vào Bộ Chính trị, gồm các đồng chí: Lê Minh Hưng, Nguyễn Trọng Nghĩa, Đỗ Văn Chiến, Bùi Thị Minh Hoài. Như vậy, Bộ Chính trị khóa XIII hiện nay gồm có 16 đồng chí.

 16 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII bao gồm các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Lương Cường; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên.