Các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọngHS_THI_000048831

Các vụ sạt lở gây thiệt hại lớnHS_THI_000048836

Các vụ đuối nước nghiêm trọng HS_THI_000139593

Các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọngHS_THI_000139595

Các vụ cháy rừng nghiêm trọngHS_THI_000141995

Các vụ tai nạn lao động nghiêm trọngHS_THI_000145349