[Photo] Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của Liên hợp quốc (9/2020)

  Nhân vật liên quan

  • Ủy viên Bộ Chính trị Khóa IX, X; Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; (6/2006 - 7/2011)Nguyễn Minh Triết
  • Ủy viên Bộ Chính trị khóa X; Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (6/2006 - 8/2011)Phạm Gia Khiêm
  • Vũ Đức Đam
  • Phạm Bình Minh
  • Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, IX, X, XI; Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (7/2011 - 3/2016)Trương Tấn Sang
  • Ủy viên Bộ Chính trị; khóa VIII, IX, X, XI; Thủ tướng Chính phủ; (6/2006 - 4/2016)Nguyễn Tấn Dũng
  • Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết) XI, XII; Phó Chủ tịch nước CHXNCN Việt Nam (4/2016 - 4/2021)Đặng Thị Ngọc Thịnh
  • Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Thượng tướng; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (2/2009 - 5/2021)Nguyễn Chí Vịnh
  • Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương ĐảngLê Hoài Trung

Hà Nội (TTXVN 20/9/2020) Kể từ khi chính thức gia nhập Liên hợp quốc vào ngày 20/9/1977, Việt Nam đã và đang là một thành viên có trách nhiệm, đóng góp tích cực vào mọi lĩnh vực hoạt động của Liên hợp quốc.