[Photo] Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của Liên hợp quốc (9/2020)

Hà Nội (TTXVN 20/9/2020) Kể từ khi chính thức gia nhập Liên hợp quốc vào ngày 20/9/1977, Việt Nam đã và đang là một thành viên có trách nhiệm, đóng góp tích cực vào mọi lĩnh vực hoạt động của Liên hợp quốc.