Đại hội lần thứ IV Công đoàn Việt Nam khai mạc trọng thể

  Nhân vật liên quan

  • Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa II, III, IV; Trưởng ban Thường trực Quốc hội (9/1955 - 7/1960); Chủ tịch nước (9/1969 - 3/1980)Tôn Đức Thắng
  • Bí thư thứ nhất (9/1960 - 12/1976); Tổng Bí thư của Đảng (12/1976 - 7/1986)Lê Duẩn
  • Ủy viên Trung ương Đảng Khóa I (dự khuyết từ 1943, chính thức từ 8/1945), II, III, IV; Phó Chủ tịch nước CHXNCNVN (9/1969 - 7/1979)Nguyễn Lương Bằng
  • Quyền Chủ tịch nước (4/1980 - 7/1981); Chủ tịch Quốc hội (6/1981- 6/1987)Nguyễn Hữu Thọ
  • Tổng Bí thư của Đảng (5/1941 - 10/1956) và (7/1986 - 12/1986); Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội (9/1960 - 7/1981); Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (7/1981- 6/1987) )Trường Chinh
  • Ủy viên Bộ Chính trị khóa II, III, IV, V; Bí thư Trung ương Đảng khóa II; Thủ tướng Chính phủ (9/1955 - 7/1981); Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; (7/1981 - 6/1987)Phạm Văn Đồng
  • Ủy viên Bộ Chính trị khóa II, III, IV, V; Bí thư Trung ương Đảng khóa III, IV, V; Bí thư Thường trực (1980-1986)Lê Đức Thọ
  • Ủy viên Bộ Chính trị khóa II, III, IV; Bí thư Trung ương Đảng khóa II; Phó Thủ tướng Thường trực; Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòngVõ Nguyên Giáp
  • Ủy viên Bộ Chính trị Khóa II, III, IV; Bí thư Trung ương Đảng Khóa II, IV; Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (4/1965 - 2/1980)Nguyễn Duy Trinh
  • Ủy viên Bộ Chính trị khóa II, III, IV; Bí thư Trung ương Đảng khóa IV; Phó Thủ tướng Chính phủ (1960-1981); Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước; (1982-1986)Lê Thanh Nghị
  • Ủy viên Bộ Chính trị Khóa III, IV; Bí thư Trung ương Đảng Khóa IV; Trưởng Ban Dân vận Trung ương; (1980-1986)Trần Quốc Hoàn
  • Ủy viên Bộ Chính trị Khóa II, IV; Bí thư Trung ương Đảng Khóa II, III; Bí thư Thành ủy Hà Nội (1976-1986) Lê Văn Lương
  • Tổng Bí thư của Đảng từ 12/1986 đến 6/1991 Nguyễn Văn Linh
  • Ủy viên Bộ Chính trị Khóa IV, V; Đại tướng; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước; (1981-1986)Chu Huy Mân
  • Ủy viên Bộ Chính trị Khóa IV, V, VI; Bí thư Trung ương Đảng Khóa V; Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (6/1987- 9/1992)Võ Chí Công
  • Ủy viên Bộ Chính trị Khóa IV, V; Bí thư Trung ương Đảng Khóa II, III, IV; Phó Thủ tướng Chính phủ; (2/1980 - 7/1981); Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; (7/1981 - 6/1986)Tố Hữu
  • Ủy viên Bộ Chính trị khóa II; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1/1977 - 5/1983)Hoàng Quốc Việt
  • Bí thư Trung ương Đảng khóa IV; Phó Chủ tịch Quốc hội; Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký; Hội đồng Nhà nước (7/1981 - 6/1982)Xuân Thủy
  • Bí thư Trung ương Đảng Khóa IV, V; Phó Thủ tướng (2/1980 - 4/1982)Nguyễn Lam
  • Bí thư Trung ương Đảng khóa IV; Thượng tướng; Trưởng ban Ủy ban Kiểm tra; Trung ương (1976-1982)Song Hào
  • Bí thư Trung ương Đảng khóa IV, V; Chủ tịch Quốc hội (6/1987- 9/1992); Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (1987-1992)Lê Quang Đạo
  • Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa IV, V; Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam (8/1980 - 10/1985)Nguyễn Đức Thuận
  • Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa III, IV; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1974-1982)Hà Thị Quế
  • Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa IV; Trưởng ban Khoa giáo Trung ương (1987-1991); Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (1978-1982)Đặng Quốc Bảo